Cân bằng PK là một hệ thống chỉ có chế độ PK mới có, nó dùng để điều khiển sức mạnh của vũ khí những nhân vật và vật phẩm trong gam nhằm làm cán cân sức mạnh giữa người chơi không bị chênh lệch kéo ngắn khoảng cách, không bị khoảng cách quá xa.

Tải Game Chiến Dịch Huyền Thoại cho iPhone

Tải Game Chiến Dịch Huyền THoại cho Android

Cách hoạt động của PK trong chiến dịch huyền thoại.

Trong chế độ PK, với vũ khí chỉ số sát thương của các vũ khí luôn đạt độ sát thương tối đa, nguy hiểm nhất. Có nghĩa  là nếu bạn mang một khẩu M4A1 lam 3 sao có level 1 trong PK thì nó tương đương sức mạnh với 1 khẩu M4A1 lam 3 sao có level 30. Mọi khác biệt sẽ đến khi có sự chênh lệch đời súng thôi. Vi dụ: Súng lam 3 sẽ có tốc độ hỏa lực ở level 30 còn lam 4 sao ở level 40. Chính vì vậy, khi bạn và đối phương có cùng đời súng, bạn hãy an tâm hai súng sẽ có hỏa lực tối đa của đời súng đó cho dù ngoài đời thực là thế nào.

tăng chiến lực trong chiến dịch huyền thoại

Ngoài ra, để đảm bảo sự công bằng cho bạn trong quá trình nâng cấp súng không bị thiệt thòi thì CDHT vẫn không xóa tính năng giá trị sát thương nhờ vào quá trình bạn nâng cấp súng. Thay vào ddoss, 10% độ sát thương sẽ được nâng lên thêm khi bạn nâng cấp súng. Và các chỉ số có được khi nâng cấp linh kiện như tỷ lệ chí mạng , thời gian nạp đạn, số lượng đạn, mức độ chính xác và độ giật sẽ được mang vào PK chứ không bị trừ tới 90% như sát thương. Qua đây bạn đã hiểu chênh lệch vũ khí là từ đâu rồi đó. Tuy chỉ là những chỉ số phụ nhưng nó cũng góp phần làm nên sự chênh lệch đáng kể.

các loại súng trong chiến dịch huyền thoại

Với nhân vật trong PK cũng vậy, máu cơ bản của nhân vật ở đây đều là 2.500 đơn vị. Cũng giống như vũ khí, điều tạo nên sự chênh lệch cho nhân vật cũng nằm ở cáo chỉ số phụ.

cách lên đời súng trong chiến dịch huyền thoại

Với vật phẩm, hiệu ứng của các vật phẩm không liên quan đến cấp độ nhân vật. Điều quan trọng là với thùng xăng, nếu bạn tự bắn nổ thùng xăng bên mình khi bạn đang đứng gần hay đồng đội đang đứng gần hay đồng đội ở gần thì sat thương chỉ bằng 1 nữa khi bạn bắn nổ nó bên cạnh địch.

Như vậy, bạn không cần lo lắng mình chơi giỏi hay kém chỉ cần có cân bằng PK bạn có thể giành chiến thắng khi mà bạn yếu thế hơn.